دکتر امیر هوشنگ سپهری

طب سوزنی


تاثیر آندورفین در بی حسی با طب سوزنی

مهمترین و جالب ترین تحقیقات و آزمایشاتی که تاثیر ضددردی طب سوزنی را بنیان نهاد مطالعاتی بود که روی آنتاگونیست های آندروفین «نالوکسان و نالترکسان» انجام گرفت. ابتدا توسط دو گروه گزارشگر بی حسی با طب سوزنی (AA) بوسیله نالوکسان اعلام گردید. Mayer و همکارانش روی دندان دردهای افراد داوطلب با چرخاندن دستی سوزن در نقطه Li4آنها را تسکین می دادند.

در گروهی نالوکسان با وریدی تزریق و در گروه دیگر سرم فیزیولوژیک استفاده کردند. در گروه دریافت کننده سرم با طب سوزنی در نقطه Li4 بعد از 30 دقیقه بی حسی شروع و به مدت یک ساعت طول کشید و گروه دیگر مربوط به ترزیق نالوکسان بی حسی توسط طب سوزنی منفی بود «این حالت اثر آندروفین ها را در زمان دردهای حاد به علت عدم فعالیت Basal tone آنها می دانند.

Mayer و همکاران روی گروهی دیگر که تزریقات پلاسبو شده بودند نیز مطالعه نمودند با اینکه به این افراد گفته شده بود که در انتظار یک بی حس کننده قوی باشند ولی جواب آنها منفی بود.

تحقیق دیگر توسط pomeranz وchiu بر روی موش های awake به عمل آمد. هر گروه کنترل در نقطه Li4 یکی از درمانهای زیر را دریافت کردند. طب سوزنی الکتریکی (EA) به تنهائی EA همراه با تزریق سرم فیزیولوژیک «سالین» - EA با تزریق نالوکسان وریدی EA ساختگی «sham EA» - EA در نقطه بدون ارتباط با نقاط طب سوزنی ، نالوکسان به تنهائی سالین به تنهائی ، گروهی بدون هیچ روش درمانی. نتایج به دست آمده کاملا آشکار و روشن بودند. نالوکسان به طور کاملی بی حسی توسط AA را بلوکه کرده و AA ساختگی اصلا تاثیری نداشت. در گروه بدون نالوکسان تنها درد بسیار جزئی بود بنابراین نتایج تحقیقات بر این باور شد که تاثیر بی حسی AA یک اثر روانی نبوده و ضمنا تاثیر آن بوسیله نالوکسان بلوکه می شود.

در تحقیق سوم که از طریق ثبت سلولهای لایه پنجم نخاع (سلول 2 در تصویر (1)) بر روی گربه های بیهوش شده به عمل آمد و ثابت شد که اثرات EA کاملا توسط استفاده از نالوکسان از بین می رود. از زمان این تحقیقات به عمل آمده سالها می گذرد و استفاده از آنتاگونیست های آندورفین بطور سیستماتیک در تئوری آندورفین بی حسی طب سوزنی «AA» سالهاست مورد آزمایش قرار گرفته است ولی اغلب دست اندرکاران ماده نالوکسان را انتخاب کرده اند اما عده معدودی نیز اثر نالوکسان را متوجه نشده اند!! در سه مورد از هفت مورد عدم موفقیت حالت DeQi که با تحریک فرکانس بالا و شدت پائین به وجود آمده احتمالا آندروفین ترشح شده مؤثر نشان داده شده است. در سه آزمایش ناموفق ، محققین بعد از آزمایشات متعدد اغلب مدارک دال بر تاثیر نالوکسان بر ضد بی حسی با AA را مثبت دانسته و شاید در این موارد نتایج منفی اعتبار آنتاگونیسمی نالوکسان را زمان بندی نادرست در تجویز آن می دانند.

15 روش از تجربیات محققین هر کدام به تنهائی از تئوری بی حسی با طب سوزنی AA و آنتاگونیست های آندروفین دفاع می کنند :
1 چهار آنتاگونیست مختلف اپیومی (مورفینی) بی حسی AA را بلوک می کنند.
2 نالوکسان تاثیر اختصاصی در این مورد را دارا می باشد.
3 تزریقات بسیار کم نالوکسان «یا آنتی بادی های ضد آندورفین» بی حسی AA را در محل های بی حس کننده در سیستم عصبی مرکزی بلوک می نمایند.
4 موش هایی که از نظر ژنتیکی دارای نقص در گیرنده های اپیومی می باشند ، بی حسی با طب سوزنی را به خوبی نشان نمی دهند.
5 موش های صحرایی که کمبود آندورفین دارند ، بی حسی با طب سوزنی (AA) تاثیر قابل قبولی را نشان نمی دهد.
6 سطوح آندورفین در حین بی حسی با طب سوزنی (AA) در خون و CSF بالا رفته و در مناطق خاص مغز پایین می آید.
7 بی حسی با طب سوزنی از طریق محافظت آندورفین ها از تخریب آنزیمی ، افزایش می یابد.
8 بی حسی با طب سوزنی (AA) می تواند از طریق انتقال دهنده CSF یا گردش خون متقاطع ، به حیوان دوم انتقال یابد ، و این اثر از طریق نالوکسان بلوک می شود.
9 کاهش آندورفین های هیپوفیز ، بی حسی با طب سوزنی (AA) را سرکوب می کند.
10 افزایشی که در میزان RNA پیغامبر برای پروانکفالین در مغز و هیپوفیز وجود داشت : 24 تا 48 ساعت پس از 30 دقیقه طب سوزنی الکتریکی (EA) طول کشید (این امر افزایش طول کشنده سرعت سنتز انکفالین را نشان می دهد).
11 بوجود آمدن حالت تحمل متقاطع بین بی حسی با طب سوزنی (AA) و بی حسی با آندورفین موجود است ، که آندورفین ها را در امر بی حسی با طب سوزنی (AA) درگیر می کند.
12 بی حسی با طب سوزنی در مقابل جنبه های احساسی درد مؤثرتر است؛ این امر ، شاخص خواص آندورفین ها است.
13 ضایعات هسته قوسی هیپوتالاموس (محل B آندورفین) که در (تصویر (2) صفحه 28 با عنوان سلول 12 معرفی شده است ، بی حسی با طب سوزنی (AA) را از بین می برد.)
14 ضایعات ماده خاکستری اطراف آکوداکت (محل آندورفین ها) ، بی حسی با طب سوزنی را از بین می برد.
15 سطح پروتئین ژن C- FOS در نواحی مرتبط با آندورفین در مغز ، در طول بی حسی با طب سوزنی (AA) افزایش می یابد.
توجه بیشتر به 15 طرح مختلف تحقیقاتی به علاوه مطالعات در مورد نالوکسان ، قویا از تئوری «آندورفین در بی حسی با طب سوزنی (AA)» حمایت می کنند.

با وجود مدارک بسیار زیادی که همگی بر این تئوری دلالت می کنند ، چرا هنوز افراد بدبین وجود دارند؟
1 عده ای از افراد بدبین عدم موفقیت نالوکسان در برگرداندن بی حسی با طب سوزنی (AA) را نقل کرده اند که چرا نالوکسان از بی حسی با طب سوزنی (AA) جلوگیری می کند ولی آن را بر نمی گرداند. علاوه بر این ، تعداد موارد آنتاگونیسم های موفق نالوکسان برای بی حسی با طب سوزنی (AA) ، خیلی بیشتر از تعداد موارد آنتاگونیسم های ناموفق می باشد (28 آنتاگونیسم موفق در مقابل 7 آنتاگونیسم ناموفق). به طور کلی ، در تحقیقات بیومدیکال نتایج منفی کمتر از نتایج مثبت قابل اطمینان هستند.

2 گروه بدبین می گویند که آنتاگونیسم نالوکسان یک شرط لازم است ولی کافی نیست به همین دلیل است که ما 15 نوع مختلف از مدارک را بیان نمودیم (فقط یکی از انواع مدارک به نالوکسان بستگی دارد).

3 بعضی از افراد بدبین به مطالعه بی حسی با طب سوزنی (AA) در حیوانات ، به عنوان امری بدون ارتباط با بی حسی با طب سوزنی (AA) در انسان ها پرداخته اند! اولا ، آزمایشات متعدد انجام شده بر روی انسان ها در مورد بی حسی با طب سوزنی و آندورفین ، نتایج مشابهی با حیوانات پست تر داشته است. ثانیا ، هیچ معیار مناسبی برای درد در انسان وجود ندارد. رابعا ، اگر افراد بدبین صحیح بگویند ، باید تمام نوشته های مربوط به «درد» در حیوانات یعنی نوشته هایی که ایده اولیه در مورد آندورفین ها ، بی حسی از طریق تحریک مغز و TENS را به ما داده اند ، و نتایج دیگری که به میزان زیادی در مورد درد در انسان کاربرد داشته اند را کنار گذاشت.

4 گروه دیگر از افراد بدبین نگرانند که شاید بی حسی با طب سوزنی (AA) در حیوانات صرفا ، بی حسی از طریق تلقین فشار Stress بوده که آندورفین ها را نیز آزاد می کند و از این رو هیچ ارتباطی با طب سوزنی در انسان ها ندارد. در کنفرانسی که اخیرا در آکادمی علوم نیویورک در مورد بی حسی از طریق Stress ، تحت عنوان «ارتباط بی حسی از طریق فشار Stress و بی حسی به روش طب سوزنی» ارائه گردید ، نظراتی توسط سخنرانان مطرح شد که بعضی از موارد آن عبارتند از :

طب سوزنی الکتریکی ساختگی (Sham EA) در نقاط مجاور و بدون ربط به طب سوزنی در حیوانات ، بی حسی با طب سوزنی (AA) را القاء نکرده ، بنابراین فشار Stress را نیز کنترل نمی کند.

بی حسی با طب سوزنی ، در یک فرکانس مخصوص توسط آندورفین می باشد ، در حالی که در فرکانس دیگر ، با واسطه سروتونین اعمال می گردد؛ به هر حال ، هردو فرکانس ، فشار مشابهی را ایجاد می کنند.

اکثر مکانیسم های بی حسی با فشار Stress با مکانسیم های بی حسی با طب سوزنی تفاوت دارند.

نتایج حاصله در موش ها و گربه ها ، از طریق تحریکات خفیف فعال کننده الیاف عصبی A beta ، یعنی روش بدون دردی که نسبت به تحریکات نقطه ای ساختگی ، فشار Stress بیشتری ندارند ، به دست آمده اند.
بسیاری از مداک تئوری بی حسی با طب سوزنی آندورفین حمایت می کنند. اخیرا Zhang و همکاران ، اختلافات موجود بین بی حسی با طب سوزنی و بی حسی با فشار Stress را تجربه کرده اند.

بی حسی با طب سوزنی (AA) قابل برگشت با نالوکسان می باشد ، اما بی حسی با فشار Stress ، فقط تا حدی از طریق دوزهای بالای نالوکسان قابل برگشت می باشند (20 بار بیشتر از مقدار لازم برای برگرداندن بی حسی با طب سوزنی (AA)).

سطوح پلاسمایی Camp در طول بی حسی با طب سوزنی کاهش یافته و در طول بی حسی با فشار Stress افزایش می یابد.

بودن ماده خاکستری اطراف آکوداکت ، برای بی حسی با طب سوزنی ضروری است ، اما برای بی حسی با فشار Stress لازم نمی باشد.

مطالب مرتبط:
درمان بیماریهای اعضای حرکتی با طب سوزنی
whoو طب سوزنی
اهمیت طب سوزنی


آدرس مطب : تهران ، بیمارستان لاله ، شهرک غرب ، فاز پنج ، خیابان سیمای ایران
تلفن : 88571079 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فرآیند تاثیر طب سوزنیطب سوزنی گوش (قسمت اول)طب سوزنی گوش (قسمت دوم)صفحه اصلیBook Orderو طب سوزنیWHOآدرس و برنامه هفتگیطب سوزنی و زیباییدرمان با طب سوزنیدرباره طب سوزنیتکنیک ها در طب سوزنی چینینواحی انجام طب سوزنیدرمان با سایر متدهابیوگرافیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانماساژ سنتی چینیسایتهای دیگر