دکتر امیر هوشنگ سپهری

طب سوزنی


تاثیر مونوآمین های بخش مغز میانی در بی حسی با طب سوزنی

مقالات علمی بطور کافی د ر رابطه با ترشحات مغز میانی «مونوآمین ها» در بی حسی به وسیله طب سوزنی (AA) بخصوص «سروتونین و نورآدرنالین» وجود داشته و از آنجائی که در «Raphe-Magnus» (شکاف بزرگ ساقه مغز) سلولهای ایجاد کننده سروتونین موجود می باشد ، تخریب شدن این سلولها و یا آکسون های آن ها در TDL «Tractus - dorsoLateralis» احتمالا جلوگیری از تاثیر بی حس کنندگی (AA) می کند. آزمایشات متعدد نشان می دهد که صدمه خوردن این سیستم در حیوانات نیز بی حسی با طب سوزنی را بلوکه می نماید. به همین طریق ضایعه هائی الکتریکی یا شیمیائی در این محل توسط ماده 5/6-dihydroxytryptamin از تاثیرات طب سوزنی جلوگیری می کند.

در آزمایشی ، تزریق بسیار اندک آنتاگونیست های سروتونین به درون نواحی مختلف مغز ، اهمیت مسیرهای صعودی سروتونین را تایید و بی حسی با طب سوزنی (AA) از طریق تزریقات به درون سیستم بخش میانی مغز ، بلوکه گردید و با افزایش سروتونین از طریق تجویز سیستمیک یا داخل بطن مغزی در موش های معمولی و صحرایی تقویت بی حسی با طب سوزنی (AA) بوجود آمد. البته روش اخیر از روش اینترانکال مؤثرتر بوده است.

اندازه گیری 5HT و متابولیت 5 هیدروکسی ایندول استیک اسید (5HIAA) آن در مغز و نخاع موش های صحرایی در طول بی حسی با طب سوزنی (AA) ، سنتز و مصرف شدن زیاد 5HT را نشان داد و در یک مطالعه تحقیقی که بی حسی با طب سوزنی (AA) در بیمارانی که کلومیپرامین (بلوک کننده برداشت سروتونین) استفاده می کنند ، به طور بالینی تایید شده است.

تاثیر تمامی این موارد ، سؤال هایی را برای ما بوجود می آورد : اگر اثرات بی حسی با طب سوزنی با واسطه سروتونین نخاع اعمال نمی گردد ، چرا ضایعه DLT در نخاع ، بی حسی با طب سوزنی (AA) را مهار می کند؟ آیا DLT دارای انتقال دهنده های دیگری که بی حسی با طب سوزنی (AA) را واسطه کنند ، شامل می شود؟

Mayer و Watkins ، وجود یک سینرژیسم بین نوراپی و سروتونین پایین رونده را به عنوان پاسخ احتمالی مطرح نمودند در واقع ، Hammond نشان داد که آنتاگونیست های مرکب (برای سروتونین و نوراپی نفرین) بهترین آنتاگونیسم بی حسی پایین رونده تولید شده از طریق تحریک ساقه مغز را ایجاد نموده اند. شاید این روش باید بی حسی با طب سوزنی (AA) مورد آزمایش قرار گیرد؟

تحقیقات متعددی در مورد اثرات نواپی نفرین (به تنهایی و بدون سروتونین) بر روی بی حسی با طب سوزنی (AA) وجود دارد. تزریق اینتراتکال یک آنتاگونیست نوراپی نفرین ، بی حسی با طب سوزنی را بلوک کرده ، و اهمیت مسیرهای نزولی نوراپی نفرین را نشان می دهد «سینرژیسم». واضح است که مبحث مونوآمین به مطالعات بیشتری نیاز دارد. در صورتی که سینرژیسم نوراپی و سروتونین پایین رونده اهمیت داشته باشد ، باید در تمم مطالعات بعدی در مورد مونوآمین ها در بی حسی با طب سوزنی (AA) از بلوک کننده های مرکب اینتراتکال استفاده نمود و نقشهای نسبی مسیرهای صعودی و نزولی نیز ، حتما بطور واضحی تشریح شوند.

بدین ترتیب مسلم شد که مونوآمین سروتونین و نورآدرنالین بطور حتم تاثیر در عمل بی حس کردن توسط AA را دارند و ترشح سروتونین از Raphe به سوی مراکز فوقانی امکان اینکه واسطه ای برای بی حسی طب سوزنی AA باشد وجود دارد و ترشح به سوی پائین به سمت نخاع از طریق DLT احتمالا در یک حالت سینرژیسم با اثرات نوراپی نفرین به سوی پائین (پائین رونده) جهت بلوک انتقال درد در نخاع عمل می نماید.

مدارک تحقیقاتی در مورد شرکت سیستم هیپوتالاموس هیپوفیز در بی حسی با طب سوزنی «AA»
سومین مراکز احتمالی که بی حسی با آندورفین فرکانس پائین در سیستم هیپوتالاموس و هیپوفیزمی باشد. درقسمت هسته قوسی ناحیه قدامی میانی هیپوتالاموس و هیپوفیز سلولهای B آندورفین که منشا هیپوتالاموسی دارد در سایر نواحی مغز نیز دیده می شود. این سلولها از طریق آکسون های دراز خود می توانند بی حسی را ایجاد نمایند. (در تحقیقی ، تحریک بخش میانی مغز و هسته قوسی بی حسی با طب سوزنی را در موش های صحرائی بلوکه می کند.)

موارد غیر روشنی احتمالا در خصوص ارتباط احتمالی B آندورفین های هیپوفیز با تعدیل درد وجود دارد.
در صفحات قبل ، مدارکی دال بر دخالت آندورفین های هیپوفیز در بی حسی با طب سوزنی (AA) را ارائه و درگیر بودن غده هیپوفیز در اشکال دیگر بی حسی نیز ، مطالعه شد. برای مثال ، بی حسی از طریق فشار Stress ، حداقلی توسط B آندورفین های هپوفیز مؤثر است و به دلیل غیرقابل اطمینان بودن تکنینک قطع هیپوفیز ، مشکلات متعددی به وجود می آید. علاوه بر این ، تزریق داروی نالوکسان ، می تواند اثرات جانبی داشته باشد.

اخیرا ، مسیر جدیدی برای رسیدن آندورفین های هیپوفیز به مغز در سیستم پورت هیپوفیز هیپوتالاموس کشف شده است. احتمالا آندورفین ها می توانند از طریق CSF به بطن سوم رسیده و ساختارهایی از قبیل PAG را تحت تاثیر قرار دهند. شاید آزاد شدن همزمان ACTH که در حین بی حسی با طب سوزنی (AA) اتفاق می افتد ، مهم تر از آزاد شدن آندورفین های هیپوفیز باشد؟ چرا که این پدیده ، غدد فوق کلیوی را تحرک می نماید تا سطوح کورتیزول خون را بعد از بی حسی با طب سوزنی (AA) افزایش دهد. طب سوزنی ساختگی ، سطوح کورتیزول خون را بالا نمی برد. از این رو ، مطرح شدن فشار (Stress) به عنوان دلیلی برای آزاد شدن کورتیزول رد می شود.

باید نتیجه گرفت که مدارک بسیار قوی مبنی بر دخالت بی حسی با طب سوزنی (AA) به وسیله آندورفین ها وجود دارند ، در حالی که شواهد مبنی بر دخالت مونوآمین ها برای تشخیص نمودن وجود سینرژیسم احتمالی بین سروتونین و نوراپی نفرین ، احتیاج به بررسی بیشتری دارد.

مطالب مرتبط:
اهمیت طب سوزنی
سردرد ومیگرن
درمان با طب سوزنی


آدرس مطب : تهران ، بیمارستان لاله ، شهرک غرب ، فاز پنج ، خیابان سیمای ایران
تلفن : 88571079 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

حیدر دادالهی پور [ 1393-06-08 ]
عالي مي باشد

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
طب سوزنی گوش (قسمت اول)طب سوزنی گوش (قسمت دوم)صفحه اصلیBook Orderفرآیند تاثیر طب سوزنیو طب سوزنیWHOآدرس و برنامه هفتگیطب سوزنی و زیباییدرمان با طب سوزنیدرباره طب سوزنیتکنیک ها در طب سوزنی چینینواحی انجام طب سوزنیدرمان با سایر متدهابیوگرافیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانماساژ سنتی چینیسایتهای دیگر