دکتر امیر هوشنگ سپهری

طب سوزنی


طب سوزنی چاگرا

تشریح چاگراها ورابطه آنها با طب سوزنی و اعضاء:

1 چاگرای قاعده ای Muladhara:
مکان : اولین چاگرا در ناحیه پرینته قرار داشته و به پائین باز می شود . مطابق با نقطه Ren1Huiyinو محل ملاقات تمام Yin ها می باشد.
عملکرد : چون Yinمربوط به زمین می باشد به همین جهت چاگرای قاعده ای ارتباط انرژی انسان را با زمین به وجود می آورد . در باز شدن چاگرای قاعده ای جریان انرژی فعال در آن ، مسئول ارتباط بدن با زمین بوده و به آن اتصال با زمین گفته می شود . این چاگرا در طب سنتی چین با عملکرد کلیه بخصوص قسمتYin کلیه مطابقت دارد .

2 چاگرای قطبیSvadhishthana:
مکان : دومین چاگرا در لگن واقع شده ودو سوراخ دارد . در جلو با نقاط Ren2 Qugu و Ren4 Guan Yuan و در عقب پشت استخوان ساکروم با نقاطDu2 Yaoshu وDu4 Mingman مطابقت دارد .

عملکرد : چاگرای قطبی در طب سنتی چین مطابقت باYang کلیه و مثانه و روده بزرگ را دارد .ضمنا این چاگرا با Yin و Yang اختصاصی خود تنظیم یک فعالیت جنسی متعادل را به وجود می آورد وهمچنینYinو Yang خارج را نیز متعادل می کند.چاگرای 1 و 2 با ناحیة تحتانیJiao((لگن کوچک))Sanjiaoمطابقت دارند.

3 چاگرای شبکه خورشیدی Mani pura:
مکان : سومین چاگرا در ناحیه شکم واقع شده و طرف جلو از ناف و از عقب از ناحیةDu5 xuanshu-Du6Jizhong باز می شود .
عملکرد : اعضای سنتی چین ، طحال و پانکراس و کبد مطابقت با چاگرای سوم داشته و در((Jiao میانی))از کانالJianjiao قرار دارد . چاگرایManipura خواسته های شخص را تنظیم و قدرت روانی را تشدید و در عدم توازن روحی عصبانیت و خشم و اعتیاد واکنش نشان میدهد

4 چاگرای قلب Anahata :
مکان : چهارمین چاگرا در قفسه سینه واقع شده که از طرف جلو به نقطهRen17 Shanz hong از طرف عقب به نقطهDu11 Shendao باز می شود .

عملکرد : بنا به عقاید طب سنتی چاگرای قلب مطابقت با اعمال قلب و ناحیه ((فوقانیJiao))از کانال Sanjiao را دارد . مهربانی و رابطه دوستانه مهر و محبت دلسوزی تفاهم متعادل کردن آرامش درونی و عشق تلاش برای نظم و هماهنگی از عملکردهای این چاگرا می باشد . چهارمین چاگرا در مرکز انرژی انسان قرارگرفته و مهمترین چاگرای تلفیقی است که بین سه چاگرای فوقانی و تحتانی واقع شده است .

5 چاگرای گلو :Vishuddha:
مکان : پنجمین چاگرا در ناحیه گلو قرار گرفته ، از طرف جلو به حنجره و از طرف عقب به نقطهDu14 Dazhuiباز می شود.
عملکرد : از نظر طب سنتی ، چاگرای گلو مجموعه وظایف ریه را به عهده دارد . ضمنا از عملکرد های این چاگرا قدرت مفهوم بیان و معنی دار بودن آن و خلا قیت و ا بتکار می باشد.

6 چاگرای چشم سوم Ajna:
مکان : ششمین چاگرا در قاعدة جمجمه قرار داشته از جلو به نقطهEx1 Yintang و از طرف عقب به نقطه Du15 Yamenباز میشود
عملکرد : چاگرای چشم سوم وظایف قدرت تمرکز ا فکار - قوه تشخیص و تیز بینی و ذکاوت و درک قوه تشخیص را به عهده دارد

7- چاگرای تاج Sahasrara:
مکان : هفتمین چاگرا دربالای جمجمه قرارگرفته و مطابقت با نقاطDu20 Baihuiونقاط Ex6 Sishencong داشته و مثل یک تاج به بالا باز می شود.

عملکرد : چاگرای تاج عبارت از محل تلا قی تمامYangها در بدن در مقا بل چاگرای قاعده ای محل تلا قیتمام Yinها می باشد.
چاگرای تاج فهم و درک والاترین احترام به روابط دنیای معنوی را دارد . نقطه Du20 و چهار نقطهEx6 نقاط غیرعادی و مهم طب سوزنی می باشند که در هماهنگی عملکرد های روانی و تنظیم انرژی کل بدن موثر می باشند.

مطالب مرتبط:
تکنیک رهایش هشیاری
whoوطب سوزنی
سردرد و میگرن


آدرس مطب : تهران ، بیمارستان لاله ، شهرک غرب ، فاز پنج ، خیابان سیمای ایران
تلفن : 88571079 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
طب سوزنی گوش (قسمت اول)طب سوزنی گوش (قسمت دوم)صفحه اصلیBook Orderفرآیند تاثیر طب سوزنیو طب سوزنیWHOآدرس و برنامه هفتگیطب سوزنی و زیباییدرمان با طب سوزنیدرباره طب سوزنیتکنیک ها در طب سوزنی چینینواحی انجام طب سوزنیدرمان با سایر متدهابیوگرافیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانماساژ سنتی چینیسایتهای دیگر